Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού αποτελεί για κάθε εργοδότη μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχει πάντα επιτυχημένες επιλογές. Για τον λόγο αυτό τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή.   Υπηρεσίες όπως εξειδικευμένη στελέχωση,  προσωρινή απασχόληση, η διαχείριση  ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, τα προγράμματα outplacement, αποτελούν λύσεις στις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά για αρκετές εταιρείες.   Η Randstad Hellas με πολυετή επιτυχημένη παρουσία στην αγορά εργασίας αποτελεί το συνεργάτη στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού για μερικούς από τους σημαντικότερους εργοδότες. Για να δείτε πως η Randstad Hellas μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας επισκεφθείτε σήμερα το www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα