Εύρεση προσωπικού

Ένας εργοδότης προτού αποφασίσει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση προσωπικού θα πρέπει να έχει καθορίσει το ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσλάβει σε επίπεδο προσωπικότητας , εργασιακής εμπειρίας, δεξιοτήτων καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει.   Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αυτά δεν καταγραφθούν  με σαφήνεια, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν δυσκολίες στον να βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος  για τη θέση εργασίας που πρέπει να καλυφθεί, ακόμα και να υπάρξει λανθασμένη επιλογή.   Εφόσον οι υπάρχουσες διαδικασίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να προσφέρουν τις επιθυμητές λύσεις, τότε η  εύρεση προσωπικού μπορεί να υλοποιηθεί από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση  που θα οδηγήσει στην ιδανική επιλογή στελέχωσης.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα