Εύρεση προσωπικού

  Εφόσον ένας εργοδότης αποφασίσει να ξεκινήσει τη διαδικασία για την  εύρεση προσωπικού τότε θα πρέπει να έχει καταγράψει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχολήσει σε σχέση με την προσωπικότητα, την εμπειρία, τις δεξιότητες, καθώς και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει.   Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες που δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στην ανάλυση και την καταγραφή των απαιτήσεων συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση εργασίας την οποία θέλουν να καλύψουν.   Ακόμα και αν προκύψει η τελική επιλογή υπάρχει κίνδυνός να μην υπάρξει το ιδανικό ταίριασμα με την εταιρεία και στην πορεία να υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και απόδοση από τον εργαζόμενο που έχει επιλεχθεί.   Στην διαδικασία γiα την εύρεση προσωπικού οι κατάλληλες επιλογές μπορούν να προκύψουν και από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση από την αγορά εργασίας για να προσφέρουν σε κάθε εργοδότη τις κατάλληλες λύσεις.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα