Εύρεση προσωπικού

Σε παλιότερες εποχές η εύρεση προσωπικού από τους εργοδότες βασίζονταν σε απλά κριτήρια και διαδικασίες.

Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά και οι εργοδότες για την εύρεση προσωπικού αλλά και την συνολική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού βασίζονται σε στρατηγική, αλλά και διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή των καταλληλότερων για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται.

Σε αυτήν την διαδικασία που θα οδηγήσει στην επιλογή του προσωπικού αρκετοί εργοδότες πλέον αναθέτουν την υλοποίηση της  αξιολόγησης σε συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού όπως είναι η Randstad.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορείτε να λάβετε από την Randstad επισκεφτείτε σήμερα το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα