Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία ή οποία συχνά απαιτεί χρόνο για την υλοποίηση της,  τόσο για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, όσο και για τα στελέχη που θα κληθούν να αξιολογήσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Και επειδή συχνά ο χρόνος μεταφράζεται σε χρήματα, ένας εργοδότης που βρίσκεται σε αναζήτηση προσωπικού μπορεί επίσης   να απευθυνθεί για τη στελέχωση σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Randstad.

 

Τι θα μπορούσε να προσφέρει σε ένα εργοδότη η συνεργασία με την Randstad; Αρχικά, εξοικονόμηση  χρόνου στα  στελέχη που θα  αναλάμβαναν από την πλευρά του εργοδότη την αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες . Επίσης, η δυνατότητα  να επιλέξει μεταξύ ταλαντούχων και αξιόλογων υποψηφίων που έχουν αξιολογηθεί ενδελεχώς και επιλεχθεί από συμβούλους με εμπειρία στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού.

 

Με αυτόν τον τρόπο η εύρεση προσωπικού θα γίνει άμεσα για την εταιρεία που αναζητά προσωπικό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το εργασιακό περιβάλλον που έχει η κάθε εταιρεία . Ενημερωθείτε, λοιπόν, για τις υπηρεσίες της Randstad στο 2106770523 για την Αθήνα και στο 2310414731 για τη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα