Εύρεση προσωπικού

H εύρεση προσωπικού μπορεί να γίνει από ένα στέλεχος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και από ένα έμπειρο στέλεχος το οποίο θα αναλάβει να κάνει την διαδικασία της αξιολόγησης. Μπορεί να γίνει όμως και συμβούλους που διαθέτουν εξειδίκευση και παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Στην Randstad για περισσότερα από 50 χρόνια συνεργαζόμαστε με εργοδότες και υποψηφίους για να εξασφαλίσουμε ότι ή εύρεση προσωπικού θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αν αυτό το διάστημα σχεδιάζεται να ξεκινήσετε την εύρεση και επιλογή προσωπικού για την εταιρία σας επικοινωνήστε με τους συμβούλους της Randstad στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα