Εύρεση προσωπικού

Η εύρεση προσωπικού είναι μια χαρακτηριστική δραστηριότητα η οποία έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στις περισσότερες χώρες στον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα οι εργοδότες αντιμετωπίζουν με μεγάλη προσοχή τα θέματα προσωπικού.

Έννοιες όπως η εξειδικευμένη στελέχωση,  προσωρινή απασχόληση, η διαχείριση  ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, τα προγράμματα επανατοποθέτησης, αλλά και οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού έχουν μπει στην εταιρική καθημερινότητα .

Η Randstad κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά αποτελεί το συνεργάτη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε μερικούς από τους σημαντικότερους εργοδότες. Επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr και δείτε πως μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρία σας .

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα