Εύρεση προσωπικού

Είστε εργοδότης και αναζητάτε υποψήφιους για μία θέση εργασίας ανώτερου ή ανώτατου στελέχους που προέκυψε στην εταιρία σας; Σκέφτεστε πως θα μπορούσατε να κάνετε όλη τη διαδικασία της επιλογής χωρίς να χρειαστείτε τη βοήθεια συμβούλων εταιρίας παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού;

Θα σας προτείναμε να μην το κάνετε! Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού είναι εξειδικευμένες στην όλη διαδικασία της επιλογής. Ως Επαγγελματικός Συνεργάτης, μία εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού επιλέγει προσωπικό σαν να είναι η δική σας εταιρία που το κάνει. Παράλληλα, μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας υπηρεσίες, πρόσωπο-με-πρόσωπο συνεντεύξεις βασισμένες στις λεπτομερείς πληροφορίες που της έχετε παρέχει, τεστ προσωπικότητας στους υποψηφίους, έλεγχο των συστάσεων τους.

Η Randstad είναι η μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Η υπηρεσία Executive Search λειτουργεί με τρόπο που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και να προσεγγίσουμε με τον καταλληλότερο τρόπο τα πιο ταλαντούχα στελέχη σε όλους του τομείς της αγοράς εργασίας. Η συνεργασία σας μαζί μας στοχεύει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 ή μέσω e-mail στο randstad@randstad.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα