Εύρεση προσωπικού

Για ποιους λόγους ένας οργανισμός θα επέλεγε να προσλάβει μία εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού για την εύρεση προσωπικού εκ μέρους της; Οι λόγοι είναι πολλοί, αρκεί οι σύμβουλοι της εταιρίας να είναι σωστά καταρτισμένοι:

 
  1. Εργαζόμενοι που δεν είναι ικανοί, αλλά έχουν χαμηλό κόστος για την εταιρεία , τόσο στην διαδικασία εύρεσης προσωπικού όσο και στην μισθοδοσία, είναι πιθανόν να κοστίζουν μελλοντικά σε μια εταιρεία πολύ περισσότερο. Είναι ζωτικής σημασίας η εύρεση προσωπικού να γίνει με βάση τις ικανότητες και τις γνώσεις καθώς και τις αξίες που ταιριάζουν με τη θέση, αλλά και τον οργανισμό σας.
  2. Όσο δυσκολότερη οικονομικά είναι η περίοδος, τόσο σημαντικότερη είναι η εύρεση του κατάλληλου προσωπικού. Δε θα είναι εύκολη η επιβίωση με τους λάθος εργαζόμενους.
  3. Η εύρεση προσωπικού μπορεί να δείχνει μια εύκολη διαδικασία κατά την οποία  μπορούν να βρεθούν γρήγορα πολλοί υποψήφιοι για να καλύψουν μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν όμως δεν γίνει η σωστή επιλογή προσωπικού τότε η εταιρεία θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος να βρει και πάλι το κατάλληλο προσωπικό.

Η Randstad μπορεί να γίνει ο σύμμαχος σας όχι μόνο ως προς την εξοικονόμηση του χρόνου, αλλά και ως προς την εξοικονόμηση πόρων για την εύρεση του καταλληλότερου προσωπικού. Επισκεφθείτε το site μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα