Εύρεση εργασίας

Η εύρεση εργασίας αποτελεί μια δραστηριότητα για την οποία ακόμα και σε καιρούς με περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας θα χρειαστεί να υπάρχει  κάποιο σύστημα.   Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα που θα προκύψει θα πρέπει να γίνει μεθοδικά και οργωμένα. Συνεπώς αν για παράδειγμα πρέπει να γίνει αίτηση σε μια θέση απασχόλησης θα πρέπει αρχικά να έχουμε φροντίσει να ολοκληρώσουμε την  ανανέωση του βιογραφικού.   Παράλληλα η μαζική αποστολή του βιογραφικού σε όποια θέση εργασίας υπάρχει διαθέσιμη, ανεξάρτητα αν η επαγγελματική εμπειρία και οι ικανότητες ταιριάζουν με  τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην αγγελία, θα πρέπει να αποφευχθεί.   Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένες προτιμήσεις, προτεραιότητες και χρονοδιάγραμμα τα οποία θα κατά ακολουθηθούν κατά την αναζήτηση εργασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο εάν για θέσεις για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον δεν προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα βάση του πλάνου να έχει καθορήσει μέχρι πότε θα υπάρχει η δυνατότητα να παραμείνει κάποιος χωρίς εργασία.   Καταχωρήστε το βιογραφικό σας στο www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα