Εύρεση εργασίας

Για την εύρεση εργασίας πέραν από τις γνωστές μεθόδους, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναφορά για την δικτύωση μέσα από τις επαγγελματικές και προσωπικές επαφές.   Η επαγγελματική δικτύωση θα πρέπει να έχει σκοπό την δημιουργία επικοινωνίας με στελέχη τα οποία πιθανόν να λάβουν μελλοντικά αποφάσεις σχετικά με την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού.   Σε επαγγελματικό επίπεδο αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, είτε δημιουργώντας επαφές μέσω ηλεκτρονικών μέσων (πχ Linkedin) είτε μέσα από εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να παρευρεθεί κανείς (πχ εκθέσεις, συνέδρια, ημέρες καριέρας κλπ).   Όμως ακόμα και το φιλικό ή το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, εφόσον βέβαια υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση τους σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, αλλά και τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα