Εύρεση εργασίας

Κατά την εύρεση εργασίας συχνά γίνεται αναφορά σε ένα ποσοστό θέσεων εργασίας οι οποίες δεν ανακοινώνονται από εργοδότες στα διάφορα μέσα.   Καθώς σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες που θα αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό θα βασιστούν σε συστάσεις που θα λάβουν από το κοντινό τους περιβάλλον, αυτό καταδεικνύει την ανάγκη της ενεργοποίησης, τόσο των επαγγελματικών, όσο και των λοιπών κοντινών επαφών.   Για να μπορούν όμως οι άνθρωποι που βρίσκονται στο επαγγελματικό και φιλικό επίπεδο να δώσουν συστάσεις για θέσεις εργασίας που πιθανόν θα προκύψουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναζητάτε εργασία, αλλά και κάποια συνοπτικά στοιχεία για τις θέσεις απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν.   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επαγγελματική σας δικτύωση μέσα από το group της Randstad στο LinkedIn.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα