Εύρεση εργασίας

  Η εύρεση εργασίας την τρέχουσα περίοδο μπορεί να γίνει μια ιδιαιτέρως απαιτητική εργασία για την οποία θα χρειαστεί  αφοσίωση και οργάνωση.   Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι σε επίπεδο καθημερινής δραστηριότητας η αναζήτηση εργασίας είναι αντίστοιχη με μια εργασία μόνιμης απασχόλησης κάτι το οποίο δεν απέχει από την πραγματικότητα.   Ο συνδυασμός και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων (ανανέωση του βιογραφικού και καταχώρηση, συνεργασία με εταιρείες hr, αναζήτηση στα διάφορα μέσα για τις αγγελίες εργασίας, πιθανές συνεντεύξεις εργασίας  κλπ. )  μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής δραστηριότητας.   Αν η όμως δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο είναι πιθανόν να γίνει ανάλωση του διαθέσιμου χρόνου σε μη σχετικές δραστηριότητες  οι οποίες πολύ πιθανόν να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την εύρεση εργασίας.   Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα