Εύρεση εργασίας

Η εύρεση εργασίας γενικότερα έχει ένα υψηλό βαθμό δυσκολίας ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Καθώς η διαδικασία για την αξιολόγηση και εύρεση προσωπικού στο μεγαλύτερο μέρος της βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα (senior στελέχη, συμβούλους hr, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού) οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία να πείσουν για την καταλληλότητα τους για μια συγκριμένη θέση εργασία.   Για τον λόγο αυτό για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας τα οποία βασίζονται στην δραστηριότητα των υποψηφίων (βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη εργασία) θα πρέπει να γίνει μια πολύ καλή προετοιμασία η οποία θα συνοδεύεται από μεθοδικότητα και πλάνο.   Αυτό θα βοηθήσει στο να αποφευχθούν λάθη, αλλά και να στο να παρουσιαστεί κάποιος  όσο τον δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος σε μια πιθανή συνάντηση με έναν εργοδότη.   Ενημερωθείτε για τις νέες διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα