Εύρεση εργασίας

Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εύρεση εργασίας θα πρέπει να έχετε ξεκαθαρίσει την στρατηγική, τους στόχους τους και να έχετε ολοκληρώσει την διαμόρφωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής.

Σχετικά με την στρατηγική θα πρέπει να έχετε αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προσεγγίσετε τους εργοδότες που θα αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό το επόμενο διάστημα. Οι στόχοι που θα πρέπει να θέσετε αφορούν το είδος της απασχόλησης (μόνιμη, προσωρινή, μερική απασχόληση) ή το κλάδο που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε.

Τέλος η προσεγμένη διαμόρφωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής θα συντελέσουν στην σωστή προώθηση του επαγγελματικού σας προφίλ και των ικανοτήτων σας.

Βρείτε περισσότερες συμβουλές για την εύρεση εργασίας και την συνέντευξη επιλογής στο /blog

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα