Εύρεση εργασίας

Ένα σημαντικό συστατικό κατά την εύρεση εργασίας έχει να κάνει με την διαχείριση του χρόνου μας και την οργάνωση που απαιτείτε για να βρούμε τον επόμενο εργοδότη μας.

Εφόσον αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε κάποια μόνιμη απασχόληση θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε η δραστηριότητα μας για την αναζήτηση εργασίας να μην γίνεται ταυτόχρονα με την τρέχουσα εργασίας μας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση που προκύψει κάποια συνέντευξη για εργασία, έτσι ώστε να έχουμε διαθέσιμο όλο τον χρόνο που απαιτείται.

Στην περίπτωση που δεν εργαζόμαστε αυτό το διάστημα η διαχείριση του χρόνου μας πρέπει επίσης να έχει σημαντικό ρόλο στο πλάνο που θα ακολουθήσουμε. Αν για παράδειγμα το συγκεκριμένο διάστημα αναζητούμε εργασία στις πωλήσεις και δεν υπάρχει η θέση εκείνη που πληροί τις απαιτήσεις μας, θα πρέπει να έχουμε ορίσει το χρονικό διάστημα που μπορούμε να μείνουμε χωρίς εργασία και μέχρι να περάσουμε στην επόμενη επιλογή μας.

Η σωστή χρήση του χρόνου μας αποτελεί πάντα ένα σημαντικό προσόν. Αν είστε έτοιμοι να  κάνετε το πλάνο σας μην ξεχάσετε να ελέγξετε τις θέσεις εργασίας που έχουν δημοσιευθεί στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα