Εύρεση εργασίας

Κατά την εύρεση εργασίας μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες αποτελούν  οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και σε πόσες από αυτές μπορεί να καταχωρηθεί  το βιογραφικό.

Πριν όμως ξεκινήσετε την δραστηριότητα σας για να βρείτε τον επόμενο εργοδότη κάποια βασικά χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια σας. Συγκεκριμένα μπορείτε να προχωρήσετε στην:

  1. Δημιουργία λίστας για την καταγραφή της δραστηριότητας σας με βάση τις αγγελίες, τον εργοδότη, τον τίτλο της θέσης, την ημερομηνία αίτησης κλπ.
  2. Δημιουργία και σύνταξη του βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στις δημοσιευμένες αγγελίες.
  3. Ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού σε site εργοδοτών και εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία.
  4. Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ στα κατάλληλα social media.
  5. Ενεργοποίηση προσωπικών και επαγγελματικών επαφών.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα