Εύρεση εργασίας & social media

Οι εργαζόμενοι που θα ασχοληθούν με την εύρεση εργασίας έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν στις επιλογές τους και τα social media.   Τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής δικτύωσης υπάρχουν αρκετές δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από το LinkedIn, το Facebook ή το Twitter.   Η επιλογή όμως για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον διαθέσιμη γιατί αρκετοί εργοδότες έχουν παρουσία σε αυτά και εκτός από την εταιρική και προϊοντική τους παρουσία, έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει περιθώριο αξιοποίησης και για την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού.   Μπορείτε να ξεκινήσετε την εύρεση εργασίας από τις σελίδες που διαθέτει η Randstad στα social media.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα