Εργασία

Το τι αναζήτα ένας εργοδότης από έναν υποψήφιο για εργασία τελικά μπορεί να μην είναι τόσο προφανές.     Εκτός από την εργασιακή εμπειρία, τις δεξιότητες στις ξένες γλώσσες ή τους Η/Υ, οι εργοδότες αναζητούν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία περιμένουν να βρουν στο βιογραφικό και στη συνέντευξη εργασίας.     Αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν για κάθε διαφορετική θέση εργασίας.  Όμως, σε γενικές γραμμές αναζητούν υποψήφιους που διαθέτουν ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση, δεξιότητες στην επικοινωνία και ικανότητες συνεργασίας, ευελιξία και ικανότητα στον να δίνουν λύσεις σε προβλήματα που τυχόν προκύπτουν.     Εάν, επομένως, θεωρείτε πως υστερείτε σε κάποιο από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, προσπαθήστε να δουλέψετε πάνω σε αυτό και να βελτιώσετε την αντίστοιχη συμπεριφορά σας. Έτσι θα νιώθετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά ως υποψήφιος στην αγορά εργασίας.     Ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις εργασίας από την Randstad στο www.randstad.gr.    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα