Εργασία

Κατά το παρελθόν βασικός στόχος των εργαζομένων ήταν να εξασφαλίσουν μια εργασία η οποία θα μπορούσε διαρκέσει για όλο τον εργασιακό τους βίο κάτι το οποίο οδήγησε αρκετούς στο να εργαστούν σε έναν και μόνο εργοδότη.   Αυτό όμως είναι κάτι που δεν ισχύει πια. Οροί όπως η κινητικότητα και οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες, ενώ και οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της καριέρας τους έχουν θα χρειαστεί να προβούν σε αρκετές μεταβολές, είτε γιατί επιβάλλεται από την αγορά εργασίας, είτε γιατί θα αναζητήσουν τον δρόμο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.   Ενημερωθείτε για τις μορφές απασχόλησης στο www.randstad.gr/blog.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα