Εργασία

Για να επιλεχθεί ένας υποψήφιος από ένα  εργοδότη για την εργασία που επιθυμεί, πέρα από το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται προσοχή.

Ένα από αυτά είναι ο τρόπος που θα επικοινωνηθούν οι πληροφορίες που καταγράφονται στο βιογραφικό κατά την συνέντευξη επιλογής με τα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Έχει παρατηρηθεί σε interview με εργοδότες υποψήφιοι να δυσκολεύονται να δώσουν τις σχετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις για την εργασιακή εμπειρία η τις δεξιότητες που αναφέρονται στο βιογραφικό.

Συνεπώς πριν βρεθείτε σε μια συνάντηση για αξιολόγηση προσωπικού θα πρέπει να μπορείτε να μεταφέρεται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό σας προφίλ με το ίδιο τρόπο που τις έχετε καταγράψει στο βιογραφικό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα