Εργασία στην Ελλάδα

Στο site της Randstad Hellas δημοσιεύονται αγγελίες για εργασία στην Ελλάδα.   Οι θέσεις εργασίας αυτές καλύπτουν διάφορες ειδικότητες  και οι σύμβουλοι hr της Randstad Hellas έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν τη διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.   Εφόσον κάποιος υποψήφιος κάνει αίτηση, τότε το βιογραφικό σημείωμα του θα αξιολογηθεί σε αρχικό επίπεδο βάση των κριτηρίων και των απαιτήσεων που έχουν τεθεί από την εταιρεία – πελάτη.   Αν σε αυτό το στάδιο δεν προκύψει θετική αξιολόγηση, τότε το βιογραφικό παραμένει διαθέσιμο για τις θέσεις απασχόλησης για τις οποίες ένας υποψήφιος θα κάνει αίτηση.   Πρόσφατα στο site της Randstad δημοσιεύθηκαν θέσεις εργασίας για τον τομέα των Πωλήσεων για εργασία στην Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Αγρίνιο και την Κόρινθο. Διαβάστε περισσότερα στο: /αναζήτηση_εργασίας.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα