Εργασία στην Ελλάδα

Για να βρει κάποιος εργασία στην Ελλάδα αυτό το διάστημα θα χρειαστεί να δραστηριοποιηθεί προς όλες τις διαθέσιμες επιλογές.   Σε αυτές σίγουρα θα πρέπει να αξιολογηθεί και η επιλογή σχετικά με μια πιθανή συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Μερικούς από τους βασικούς λόγους για αυτήν την επιλογή είναι:  
  • Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού ενημερώνονται για θέσεις εργασίας οι οποίες είναι δυνατόν να μην ανακοινωθούν στην αγορά εργασίας.
  • Διαθέτουν ένα δίκτυο επαφών με εργοδότες το οποίο ένας υποψήφιος για εργασία δεν μπορεί να έχει στο ίδιο επίπεδο.
  • Διαθέτουν εξειδίκευση σχετικά με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.
  • Ακόμα και αν δεν προκύψει άμεσα εύρεση εργασίας η συνεργασία δεν σταματάει.
  Αν θέλετε να γνωρίσετε την Randstad και να ενημερωθείτε για τις θέσεις απασχόλησης τις οποίες χειρίζεται επισκεφθείτε το www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα