Εργασία στην Ελλάδα

Η αναζήτηση για εργασία στην Ελλάδα έχει σημαντικές δυσκολίες, ωστόσο ακόμα και αυτή την περίοδο υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι θα αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Αυτό φαίνεται και από τις θέσεις απασχόλησης για τις οποίες οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad αξιολογούν αυτό το διάστημα προσωπικό και για τις οποίες κάθε υποψήφιος για εργασία μπορεί να ενημερωθεί  στο www.randstad.gr, καθώς και να κάνει αίτηση μέσα από μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία εγγραφής.

Σε περίπτωση που αυτό το διάστημα δεν υπάρχει η κατάλληλη για εσάς  θέση εργασίας  είναι χρήσιμο να γίνει καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του σε οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα