Εργασία στην Ελλάδα

Οι φοιτητές που σύντομα θα αποφοιτήσουν από τις διάφορες σχόλες σύντομα θα αναζητούν εργασία στην Ελλάδα και θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας και να βρουν την επιθυμητή εργασία.

Παρά το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες οι επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας,   υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία ένας πιθανός εργοδότης μπορεί να λάβει υπόψη του σε μια πιθανή συνέντευξη επιλογής.

Αυτά έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία σχετίζονται με την εργατικότητα, την διάθεση για εργασία, την ομαδικότητα, την επικοινωνία, καθώς και την δυνατότητα για εργασία σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η σωστή παρουσίαση τους μπορεί να συντελέσει στην θετική αξιολόγηση από έναν εργοδότη που επιθυμεί το ανθρώπινο δυναμικό που Θα προσλάβει να διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα