Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

Για την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού οι εργοδότες διαθέτουν πλέον πολλές επιλογές έτσι ώστε να μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Καταρχήν έχουν την δυνατότητα να έχουν στην διάθεση τους στελέχη ανθρώπινου δυναμικού με πρακτική εμπειρία και ακαδημαϊκές γνώσεις που μπορούν να αναλάβουν εξολοκλήρου την διαδικασία για την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και όλες της δραστηριότης σχετικές με την διαχείριση, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για την δημιουργία ενός τμήματος ανθρώπινου δυναμικού μία εταιρία μπορεί να διαχειριστεί όλα τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού μέσω ανάθεσης της κάθε ξεχωριστής δραστηριότητας σε εταιρίες σύμβουλων ανθρώπινου δυναμικού.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad έχοντας σημαντική εμπειρία στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και εξειδίκευση στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να αποτελέσουν τον συνεργάτη σας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Στο http://www.randstad θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα