Εξειδικευμένη στελέχωση

Εκτός από την εύρεση προσωπικού για μόνιμη απασχόληση, οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να προσφέρουν στους εργοδότες και λύσεις σχετικά με την εξειδικευμένη στελέχωση.   Η Randstad Hellas διαθέτοντας πολυετή παρουσία στην αγορά εργασίας είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των εργοδοτών μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει.   Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, μαζί με την τεχνογνωσία και την διεθνή εμπειρία από την παρουσία σε 40 χώρες παγκοσμίως, διαμορφώνουν ένα ισχυρό συνδυασμό για να πραγματοποιήσουμε τις καλύτερες επιλογές σε ανθρώπινο δυναμικό για την εταιρεία σας.   Ενημερωθείτε για την Randstad στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα