Εξειδικευμένη στελέχωση

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις σημαντικό μέρος των καθημερινών αποφάσεων λαμβάνεται από στελέχη μεσαίου και διευθυντικού επιπέδου.   Αυτό αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τους οποίους πολλοί εργοδότες όταν θέλουν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε αυτό το επίπεδο επιλέγουν να εμπιστευτούν την εξειδικευμένη στελέχωση από συμβούλους hr.   Οι σύμβουλοι hr της Randstad διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία και γνώση από στην αγορά εργασίας μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου λύσεις για την εξειδικευμένη στελέχωση για ανθρώπινο δυναμικό που θα εργαστεί με μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση.   Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad στο www.randtad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα