Εξειδικευμένη στελέχωση

H Randstad προσφέρει την υπηρεσία για την εξειδικευμένη στελέχωση σε εργοδότες που επιθυμούν μέσα από την εύρεση και επιλογή προσωπικού να καλύψουν θέσεις εργασίας για στελέχη μεσαίου, ανώτερου και διευθυντικού επιπέδου.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι hr της Randstad χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασίες αξιολόγησης μπορούν να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης για κάθε εργοδότη ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας του.

Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε επικοινωνήστε με τους συμβούλους της Randstad στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα