Εξειδικευμένη στελέχωση

Αν αυτό το διάστημα αναζητάτε ένα ανώτερο στέλεχος για να καλύψει μια θέση εργασίας με σημαντικές ευθύνες στην εταιρεία σας η εξειδικευμένη στελέχωση από την Randstad μπορεί να σας δώσει την λύση.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες για θέσεις εργασίας για μόνιμη, προσωρινή απασχόληση, καθώς και για θέσεις εργασίας μεσαίου, ανώτερου και διευθυντικού επιπέδου.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εξειδικευμένη στελέχωση κα τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχουμε επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα