Εξειδικευμένη στελέχωση

Πρώτου ένας εργοδότης ξεκινήσει την εξειδικευμένη στελέχωση για το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσλάβει θα πρέπει πριν να έχει καθορίσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να προσελκύσει τους καταλληλότερους.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με το καθορισμό των αρμοδιοτήτων,  τα επιθυμητά και τα απαραίτητα προσόντα, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να δημοσιευθούν οι αγγελίες καθώς και το επίπεδο της αμοιβής και οι παροχές που θα προσφερθούν για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Εφόσον τα παραπάνω είναι ξεκάθαρα τότε η διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού μπορεί να ξεκινήσει. Σε αυτή τη δραστηριότητα η Randstad μπορεί να γίνει ο άμεσος συνεργάτης σας και να σας εξυπηρετήσει σε όλα τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα