Δουλειά

Αν  θέλετε να βρείτε δουλειά ποίο είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε;   Για αρκετούς η εύρεση δουλειάς συνήθως ξεκινάει από την αναζήτηση για τις  διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τους εργοδότες που προσλαμβάνουν προσωπικό.   Επειδή όμως η δραστηριότητα που γίνεται συχνά δεν βασίζεται σε κάποιο πλάνο κάποιοι δεν θα έχουν το αναμενόμενα αποτελέσματα κάτι το οποίο σημαίνει ότι:  
  1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει ανανέωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής
  2. Δημιουργία  αρχείου στο οποίο θα γίνεται καταγραφή της δραστηριότητας σχετικά με την αναζήτηση εργασίας.
  3. Δημιουργία πλάνου, στρατηγικής και στόχου σχετικά με την δραστηριότητα και τον τρόπο προσέγγισης εργοδοτών που θα αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό.
  4. Αναζήτηση για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
  5. Συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.
  6.  Ενεργοποίηση της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσης.
  Ο συνδυασμός των παραπάνω αποτελεί ένα καλό ξεκίνημα για να μπορέσει ένα υποψήφιος να λειτουργήσει μεθοδικά σε μια διαδικασία η οποία απαιτεί επιμονή, αλλά και άμεση ανταπόκριση στις ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα