Γραμματέας – Οι διάφορες παραλλαγές της θέσης

Οι εταιρείες ορίζουν τη θέση «γραμματέας» με διάφορους τρόπους. Σε μία μικρή εταιρεία, για παράδειγμα, η γραμματέας από μόνη της είναι συνήθως υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της πλειοψηφίας των διοικητικών καθηκόντων του γραφείου.   Οι μεγαλύτερες εταιρείες, από την άλλη πλευρά, έχουν την τάση να απασχολούν μια ομάδα από εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό, το οποίο επιτρέπει στις γραμματείς να λειτουργούν μόνο μέσα σε ένα τμήμα, για παράδειγμα στο λογιστήριο. Ορισμένες εργάζονται ως ιδιαιτέρες γραμματείς με αποτέλεσμα να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους δουλεύοντας απευθείας με ένα Διευθυντή ή Προϊστάμενο, αντί να αναλαμβάνουν εργασίες για ολόκληρο το γραφείο.   Οι γραμματειακές θέσεις συνήθως συνεπάγονται την ανάληψη παρόμοιων αρμοδιοτήτων με θέσεις όπως διαχειριστής γραφείου, υπάλληλος υποδοχής και βοηθός γραφείου.   Οι Γραμματείς ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, έτσι θα πρέπει να διαθέτουν ευελιξία για να έχουν μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο.   Για να ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις για Γραμματείς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad Hellas www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα