Βιογραφικό

Ποιο είναι το βασικότερο  χαρακτηριστικό που πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό για να αξιολογηθεί θετικά από ένα εργοδότη;

Το βιογραφικό σημείωμα πέρα από τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τις ακαδημαϊκές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στις αγγελίες εργασίας για τις οποίες θα γίνει αίτηση.

Παρ’ όλα αυτά ακόμα και αν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καταγραφθούν με τον πιο κατάλληλο τρόπο, αν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι σωστά καταγεγραμμένα, τότε το βιογραφικό δεν πρόκειται να έχει καμία αξιολόγηση.

Αν και κάτι τέτοιο δείχνει πραγματικά απίθανο να συμβεί, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις από βιογραφικά υποψηφίων που έχουν καταχωρηθεί στο www.randstad.gr για τα οποία στην συνέχεια η όποια προσπάθεια για επικοινωνία ήταν αδύνατη, είτε γιατί υπήρχε λάθος στα στοιχεία , είτε γιατί καταχωρήθηκαν τηλέφωνα ή email τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το βασικότερο χαρακτηριστικό αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα