Βιογραφικό

Καθώς οι αρκετοί εργοδότες για τις νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν επιλέγουν ηλεκτρονικά μέσα για την δημοσίευση των αγγελιών τους αυτό σημαίνει ότι και οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν κατάλληλα το βιογραφικό τους.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες επιλέγουν να καταχωρήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού σε εξειδικευμένα συστήματα για την επιλογή προσωπικού για αυτό και δημιουργούν φόρμες στις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Για να προετοιμαστείτε καλύτερα μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας στο site της Randstad όπου έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά και να ανεβάσετε το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα