Βιογραφικό σημείωμα

Για το βιογραφικό σημείωμα πλέον εκτός από την κλασσική μορφή του ηλεκτρονικού αρχείου υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης του σε διάφορες σελίδες στο internet.   Οι υποψήφιοι για εργασία έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τα social media που προσανατολίζονται στην επαγγελματική δραστηριότητα όπως είναι το LinkedIn, τα job portals, αλλά και τα sites των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Στην περίπτωση όμως που επιλεχθούν τα παραπάνω μέσα θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σχετικά με τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν έτσι ώστε να υπάρχει ένα κοινό μήνυμα σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, τις δεξιότητες ή  τα επιτεύγματα που έχουν προκύψει.   Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ένας εργοδότης που θα βρει το βιογραφικό σας δημοσιευμένο στο Internet ίσως να μην λάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν την αξιολόγηση του.   Για την επαγγελματική σας δικτύωση συνδεθείτε με την Randstad στα social media.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα