Βιογραφικό σημείωμα

Με την βοήθεια του internet και των social media όσοι βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας έχουν την δυνατότητα τα να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό σημείωμα τους.   Αυτό δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες που θα ξεκινήσουν την εύρεση και επιλογή προσωπικού για μια θέση εργασίας να μπορούν να αναζητήσουν άμεσα τους κατάλληλους υποψηφίους.   Παράλληλα, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει συνέπεια στις πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ένας εργοδότης έχει διαθέσιμες και τις δύο επιλογές για το βιογραφικό σημείωμα τότε θα πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες.   Συνεπώς η ανανέωση του βιογραφικού για τους υποψηφίους θα πρέπει να γίνεται τόσο στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχει δημιουργηθεί, όσο και στα site στα οποία έχει καταχωρηθεί.   Για να ανανεώσετε το βιογραφικό που έχετε καταχωρήσει στο site της Randstad συνδεθείτε εδώ.    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα