Βιογραφικό σημείωμα

  Κατά την διαδικασία αξιολόγησης το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα για την αποτύπωση της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός υποψηφίου για εργασία.   Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ότι η χρησιμότητα του βιογραφικού σημειώματος να ολοκληρώνεται  με την προσπάθεια που καταβάλλεται για την διαμόρφωση με σκοπό να αναδεχθεί η καταλληλότητα ενός υποψήφιου για μια θέση εργασίας, κάτι το οποίο φαίνεται από την αδυναμία που υπάρχει να γίνει σωστή  επικοινωνία των πληροφοριών που έχουν καταγραφθεί στην περίπτωση μιας συνέντευξης εργασίας.   Συνεπώς ένας υποψήφιος για εργασία οφείλει να γνωρίζει καλά τις πληροφορίες που έχει αποτυπώσει στο βιογραφικό του και να είναι σε θέση να τις εκφράσει και προφορικά αν πάσα στιγμή.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα