Βιογραφικό και απαιτήσεις από την θέση εργασίας

Ένας εργοδότης αξιολογώντας τα βιογραφικά που θα λάβει για μία θέση εργασίας, θα κάνει την επιλογή των επικρατέστερων, βασιζόμενος σε διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ικανότητα μας να καταγράψουμε με ελκυστικό τρόπο τις δεξιότητες μας και την επαγγελματική μας εμπειρία, την σχετικότητα των πληροφοριών, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις την γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσουμε.

Όπως έχουμε ήδη καταγράψει και σε παλιότερα άρθρα με συμβουλές για την σύνταξή του βιογραφικού, η προσοχή μας πρέπει να δίνεται σε όλες τις λεπτομέρειες του βιογραφικού. Το μυστικό όμως, για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον σε ένα εργοδότη με το βιογραφικό σας, μπορεί να κρύβεται στις απαιτήσεις που καταγράφονται από την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Για παράδειγμα αν σε μια αγγελία για πωλήσεις υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητό Οικονομικής Κατεύθυνσης
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε πώληση υπηρεσιών
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS OFFICE
  • Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση στο αποτέλεσμα
  • Ευχέρεια επικοινωνίας και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
  • Δυνατότητα για μετακινήσεις εκτός Αττικής
  • Για τους άντρες υποψηφίους απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

τότε εσείς θα πρέπει να στο βιογραφικό σας να το προσαρμόσετε με τέτοιο τρόπο ώστε όταν  ο υπεύθυνος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού το αξιολογήσει, στην συνέχεια να σας καλέσει για συνέντευξη εργασίας. Εφόσον η παραπάνω αγγελία απαιτεί πτυχίο, εμπειρία σε πώληση υπηρεσιών, γνώση αγγλικών κλπ. και στο βιογραφικό σας δεν έχετε καταγράψει τις παραπάνω πληροφορίες, μάλλον δεν θα είστε τελικά στις πρώτες προτιμήσεις για αυτή την θέση εργασίας.

Για να λάβετε καλύτερη εικόνα για τις περιγραφές στις θέσεις εργασίας επισκεφθείτε το:  http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα