Αποστολή βιογραφικού

Υπάρχουν 4 βασικοί τρόποι να λάβει ένας εργοδότης το βιογραφικό σας όταν κάνετε αίτηση για δουλειά. Ανάλογα με τον τρόπο που αναφέρεται στην αγγελία για τη θέση εργασίας ή τον τρόπο που θα προτιμήσετε εσείς, υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορείτε να δείτε πιο κάτω:

1. Στέλνοντας με e-mail το βιογραφικό σας.

Αυτός είναι πλέον ο πιο διαδεδομένος τρόπος. Επισυνάπτετε το αρχείο σε μορφή word ή PDF. Φροντίστε ώστε να μπορεί να διαβαστεί από τον παραλήπτη (όσον αφορά, πχ., την επιλογή γραμματοσειράς). Δείτε με τι τρόπο προτιμά ο εργοδότης να το αποστείλετε∙ τι να γράφετε ως θέμα, με τι όνομα να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, κτλ. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, προτιμήστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία αιτείστε.

2. Στέλνοντας με fax το βιογραφικό σας

3. Ταχυδρομώντας το βιογραφικό σας,

Ελάχιστες πλέον εταιρίες προτιμούν αυτόν τον τρόπο αίτησης. Η εταιρία που επιλέγει να λάβει το βιογραφικό σας μέσω ταχυδρομείου μάλλον δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την τεχνολογία και εμμένει στα παραδοσιακά μέσα.

4. Παραδίδοντας οι ίδιοι το βιογραφικό σας.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υποστηρίξετε και με την εμφάνισή σας το βιογραφικό σας σα να πηγαίνατε για συνέντευξη. Να είστε ενημερωμένοι για τη θέση και την εταιρία, καθώς σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να περάσετε από σύντομη συνέντευξη.

Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να συμπεριλάβετε και μία συνοδευτική επιστολή. Πληροφορίες για τη σύνταξη του βιογραφικού και της συνοδευτικής σας επιστολής μπορείτε να βρείτε στο www.randtad.gr/blog

.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα