Απασχόληση

Για κάποιους που αναζητούν απασχόληση αυτό το διάστημα η προσπάθεια τους είναι πιθανόν να μην έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα εξαιτίας παραγόντων οι οποίοι οφείλονται στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Σε αυτήν περίπτωση υπάρχουν υποψήφιοι για εργασία που θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους και θα αναμένουν το διάστημα που στην αγορά εργασίας θα προκύψουν οι θέσεις εργασίας  που επιθυμούν, ενώ υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Εφόσον η  αναζήτηση εργασίας βασίζεται σε κάποιο πλάνο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά και λύσεις που θα εφαρμοστούν εφόσον οι επιλογές για τις θέσεις εργασίας που έχουν αρχικά επιλεχθεί δεν θα μπορούν να επιτευχθούν.

Επισκεφτείτε σήμερα το http://www.randstad.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα