Απασχόληση στην Αθήνα

Για να βρεθεί απασχόληση στην Αθήνα πέρα από το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή που θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα, όσοι θα βρεθούν στην αναζήτηση εργασίας θα χρειαστεί να εντοπίσουν και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Αυτό προϋποθέτει ότι θα πραγματοποιηθεί μια οργανωμένη και μεθοδική δραστηριότητα η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές και όχι μόνο τις δημοσιευμένες αγγελίες εργασίας στο internet.   Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες επαφές (επαγγελματικές επαφές και προσωπικές επαφές) από τις οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν θέσεις απασχόλησης οι οποίες δεν θα ανακοινωθούν με κάποιο τρόπο.   Βρείτε όλες τις θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad στο www.randstad .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα