Αξιολόγηση

Αν έχετε ολοκληρώσει την αξιολόγηση προσωπικού για την θέση εργασίας που προσφέρετε και είστε στην ευχάριστη θέση να έχετε καταλήξει για την επιλογή σας ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, τότε ή καταφέρατε να προσελκύσετε τα ικανότερα στελέχη ή θα πρέπει να επανεξετάσετε τις απαιτήσεις που έχετε θέσει.

Αν όμως συμβαίνει να βρίσκεστε στην δεύτερη περίπτωση, τότε θα πρέπει να καταγράψετε με μεγαλύτερη προσοχή τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί, το περιβάλλον στο οποίο θα εργαστεί και τους στόχους που θα πρέπει να επιτύχει.

Εναλλακτικά,  λύσεις μπορούν να δοθούν και από την Randstad και τις υπηρεσίες ανθρώπινου που προσφέρει στους εργοδότες σχετικά με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα