Αξιολόγηση προσωπικού

Για κάθε εταιρία η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία μέσα από την οποία θα γίνει η επιλογή των καταλληλότερων οι οποίοι θα μπορέσουν να προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα από τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν.   Αρχικά η βασική αξιολόγηση γίνεται μέσω του βιογραφικού σημειώματος το οποίο μαζί με την συνοδευτική επιστολή αποτελούν την πρώτη επαφή του υποψηφίου με τον εργοδότη.   Αυτό, για έναν υποψήφιο που επιθυμεί να κάνει αίτηση σε μία θέση εργασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει την απαραίτητη προσοχή ώστε το βιογραφικό  και η συνοδευτική επιστολή να έχουν σωστή δομή και σύνταξη, αλλά και εύκολο στην κατανόηση και στην ανάγνωση των σχετικών πληροφοριών για την εργασιακή του εμπειρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τις λοιπές ικανότητες.   Σε αρκετές περιπτώσεις υποψήφιων δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτερα στην σύνταξη του βιογραφικού κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες απασχόλησης.   Στο blog της Randstad Hellas μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά την σύνταξη και την δομή βιογραφικού καθώς και για την εύρεση εργασίας.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα