Αξιολόγηση προσωπικού

Αρκετοί εργοδότες τη συγκεκριμένη περίοδο βρίσκονται στην εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού δημοσιεύοντας τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν και καλώντας σε συνεντεύξεις επιλογής τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν θέσει.   Η διαδικασία αξιολόγησης ανάλογα με το ποιοι θα αναλάβουν να την υλοποιήσουν  (έμπειρα ή διευθυντικά στελέχη, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σύμβουλοι hr) είναι πιθανόν να έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και διάφορα τεστ σχετικά με τις ικανότητες και την προσωπικότητα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες επιλογές στελέχωσης .   Για να ξεκινήσει όμως η διαδικασία αξιολόγησης για έναν υποψήφιο για εργασία το πρώτο και βασικότερο στάδιο είναι η καταχώρηση του βιογραφικού και η αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα