Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την διαδικασία που ακολουθούν οι εργοδότες  για να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Καθώς όμως οι τάσεις στην αγορά εργασίας διαφοροποιούνται ένα από τα χαρακτηριστικά που συζητείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με τις στρατηγικές σχετικά με την εύρεση ταλέντων για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τους εργοδότες .   Μια τέτοια στρατηγική σε αρκετές περιπτώσεις προϋποθέτει την διαρκή αξιολόγηση προσωπικού από τους εργοδότες ανεξάρτητα αν υπάρχουν άμεσες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και η οποία θα οδηγήσει σε μια βάση από εργαζομένους που θα διακρίνονται για τις ικανότητες τους.   Αν θέλετε να βρείτε τα κατάλληλα στελέχη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρεται επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα