Αξιολόγηση προσωπικού

  Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει κάνει σημαντικά βήματα σε πάρα πολλούς τομείς, στην αξιολόγηση προσωπικού ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ποσοστό σε σχέση με την τελική απόφαση για μια πρόσληψη.   Πλέον κατά την υλοποίηση της εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού αρκετοί εργοδότες χρησιμοποιούν για την διευκόλυνση τους διαφορετικά εργαλεία (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά τεστ προσωπικότητας και δεξιοτήτων, social media).   Τα στελέχη όμως που θα αναλάβουν τελικά την διαδικασία είναι εκείνα που θα αναλάβουν να βρουν τους καταλληλότερους για την θέση εργασίας που προσφέρουν.   Αν είστε εργοδότης και αναζητάτε προσωπικό αυτό το διάστημα επικοινωνήστε με την Randstad για να ενημερωθείτε με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα