Αξιολόγηση προσωπικού

  Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ένας εργοδότης θα επιλέξει τον ιδανικό υποψήφιο για τη θέση εργασίας που προσφέρει.   Η αξιολόγηση προσωπικού όμως δεν σταματάει σε μια πιθανή συνάντηση με έναν εργοδότη. Σε πολλές περιπτώσεις οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έρχονται σε επαφή με υποψήφιους για εργασία οι οποίοι στο διάστημα που αναμένουν τα αποτελέσματα από μια συνέντευξη εργασίας δεν πραγματοποιούν καμία δραστηριότητα σχετικά με την εύρεση εργασίας.   Κατά το διάστημα της αναμονής όμως και μέχρι να έρθει η τελική προσφορά για εργασία η αναζήτηση για εργασία πρέπει να συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνός να χαθεί κάποια ευκαιρία για απασχόληση.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα