Αξιολόγηση προσωπικού

Η αξιολόγηση προσωπικού είναι μια διαδικασία που παλιότερα δεν είχε την οργάνωση που πραγματικά απαιτείτε. Σε αρκετές περιπτώσεις το τμήμα λογιστηρίου ή ακόμα και ο ιδιοκτήτης μια εταιρίας αναλάμβαναν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού χωρίς απαραίτητα να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, γνώσεις αλλά και ο χρόνος για κάτι τέτοιο.

Τα πράγματα όμως είναι πλέον διαφορετικά. Οι εργοδότες επιδιώκουν ανάπτυξη και αποτελέσματα, ενώ τα περιθώρια για λάθος επιλογές τόσο σε διοικητικές αποφάσεις όσο και στην αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι εταιρίες έχουν δημιουργήσει τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αλλά εμπιστεύονται και τις εταιρείες που προσφέρουν ένα πλήρες μείγμα στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για να εξασφαλίσουν την καλύτερη επιλογή στελεχών για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση, άλλα και σε διαφορετικές ειδικότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Randstad στο 2106770523 ή μέσο του http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα