Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού

Η αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού είναι μια διαδικασία η οποία αντιμετωπίζεται από τις εταιρίες με στρατηγική και μεθοδικότητα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι συνδέετε άμεσα με την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων.

Μια εταιρία για να εξασφαλίσει ότι θα επιλέξει τα καλυτέρα στελέχη διαθέτει πολλές δυνατότητες, ανάμεσα στις οποίες και η συνεργασία με μια εταιρία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

H Randstad διαθέτοντας εξειδικευμένους συμβούλους αξιολογεί καθημερινά υποψήφιους για μερικούς από τους σημαντικότερους εργοδότες στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο και μέσα από τα διαφορετικά τμήματα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού που διαθέτουμε, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις στις ανάγκες σας.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας επισκεφτείτε το  http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα